Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz gruntu położonego na terenie wsi Spalona przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na stację bazową telefonii komórkowej .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 25 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.09.2019 nr WR.ZUZ.4.421.242.2019.AK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 24 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 115, 123, 254 położonych we wsi Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.365.2019 z dnia 06.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 18.09.2019r. - część działki nr 566/22 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 16 września 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 18.09.2019r. - działka nr 6/8 w Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Opracowanie, redakcja, skład, druk i dostawa turystycznych map rowerowych dla tras singletrack glacensis zlokalizowanych na pograniczu polsko–czeskim w ramach projektu, pn.: ”Singletrack Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r. cd.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia 11.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia 12.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Granice obwodów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nabór kandydatów na samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 19 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna