Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/15_006/0000060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/15_006/0000060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/15_006/0000060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.12/0.0/0.0/15_006/0000060
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja za I kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb 27S na 31 12 2016 korekta Nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb N na 31 12 2016 kor 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inf IV kw 2016 kor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja za IV kwartał 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP.6733.2.2017 z dnia 28.04.2017 r. o wydaniu decyzji nr ICP-6/2017 z dnia 28.04.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KLO3091 wraz z przyłaczeem energetycznym w Idzikowie na działce nr 87
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna