Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja w sprawie dokonania analizy możliwościwdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniemśrodków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzieleniezamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na petycję 152.3.2018"
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 09.01.2019r. - działka nr 168/4 Idzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - Stara Bystrzyca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna.doc
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji odbyta w dniu 21 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.1.2018 z dnia 02.01.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.2.2018 z dnia 02.01.2019 r."

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.409.2018 z dnia 14.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2018 z dnia 30.11.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.424.2018 z dnia 31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia nr 0050.424.2018 z dnia31.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Spraw Obywatelskich"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inspektor Ochrony Danych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowisko ds. Ograniczania Niskiej Emisji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Urbanistyki i Planowania"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Zarządzania Kryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urząd Stanu Cywilnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biuro Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radca Prawny"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BIURO OBSŁUGI KLIENTA POK. NR 1
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Spraw Obywatelskich
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Biuro Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urząd Stanu Cywilnego
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Urbanistyki i Planowania
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Organizacyjno -Prawny"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydział Finansowo-Budżetowy"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Inwestycji
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo-Budżetowy
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Organizacyjno-Prawny
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie nr 1/2016 Burmistrza BystrzycyKłodzkiej w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z dnia 21.08.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia Nr 0050.223.2017 zdnia 21.08.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy wBystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do zarządzenia Nr 0050.315.2017 zdnia 16.11.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UrzęduMiasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.420.2018 z dnia 28.12.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.421.2018 z dnia 31.12.2018 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna