Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 13.09.2017 r. - lokal mieszkalny Wilkanów 134/4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 13.09.2017 r. - działka nr 231/7 w Starej Bystrzycy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nieograniczonego pisemnnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki TOYOTA RAV 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.219.2017 z dnia 08.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.244.2017 z dnia 07.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu - Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont kotłowni w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w kierunku posesji nr 58 w miejscowości Poręba, km 0+000-0+640 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.].
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 356 W KIERUNKU POSESJI NR 58 W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA, KM 0+000-0+640 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU CZERWIEC, LIPIEC 2013 R.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - droga Poręba.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 356 W KIERUNKU POSESJI NR 58 W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA, KM 0+000-0+640 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU CZERWIEC, LIPIEC 2013 R.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" na działce nr 967 w Nowym Waliszowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" na działce nr 967 w Nowym Waliszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z dnia 04.09.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z dnia 04.09.2017 r.cd"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.234.2017 z dnia 31.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o rozszerzeniu zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN w Zabłociu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci PLAY o nazwie KL03109 wraz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na części działki nr 837.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o rozszerzeniu zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN w Zabłociu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej sieci PLAY o nazwie KL03109 wraz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na części działki nr 837.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 11/2017 z dnia 04 września 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 10/2017 z dnia 04 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 przy ul. M. Konopnickiej Obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 8 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... następna