Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
LINK DO TRANSMISJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.390.2019 z dnia 23.09.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł._dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w B-cy Kł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. owyłożeniu proj. zmiany studium do publicznego wglądu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza z załącznikami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka_dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000 arkusz Polanica Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Polanica-Zdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna