Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 08.01.2018 r.informacja o omyłce pisarskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.18.2018 z dnia 30.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 i wskaźnik zwiększający
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 08.01.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/48/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400817 z 21.12.2017-uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/48/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400817 z 21.12.2017-uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/47/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19 01 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLIX/401/17 z 21 12 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2027 oraz uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XLIX/400/17 z 21 12 2017r. -uchwale budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej 20kV oraz trzech słupów energetycznych w Kamiennej na dz. nr 9 i 10 oraz w Marcinkowie na dz. nr 39, 219/62, 221, 220/62, 2, 3, 2/2, 6/1, 7, 205/58, 8, 41/1, 43/1, 66, 199, 198, 193, 196, 189, 187 i 191.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.364.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.372.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.363.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.361.2017 z dnia 29.12.2017 r.cd."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... następna