Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/87/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.07.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/86/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/87/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.07.12.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/85/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - skarpy.pdf -Informacja z otwarcia ofert - skarpy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.313.2020 z dnia 22.12.2020 r. -doc09934520201222111952.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.312.2020 z dnia 18.12.2020 r. -312.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.304.2020 z dnia 14.12.2020 r. -304.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.303.2020 z dnia 11.12.2020 r. -303.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wwersja tekstowa" na "wersja tekstowa"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna