Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.139.2020 z dnia 15.06.2020 r. -139.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.140.2020 z dnia 15.06.2020 r. -140.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.141.2020 z dnia 15.06.2020 r. -141.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.142.2020 z dnia 15.06.2020 r. -142.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.143.2020 z dnia 15.06.2020 r. -143.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.144.2020 z dnia 15.06.2020 r. -144.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.145.2020 z dnia 15.06.2020 r. -145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 24 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularze do pobrania - Zał. 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 2.doc - Zał. 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 3.doc - Zał. 3.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Marii Konopnickiej i 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych - tylko do użytku służbowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 15 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w spr. zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XIII_107_2019.pdf - XIII_107_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XIII_108_2019.pdf - XIII_108_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WZORY OŚWIADCZEŃ.pdf - WZORY OŚWIADCZEŃ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wybory ławników 2020-2023.pdf - Wyboryławników 2020-2023.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf -KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LISTA POPARCIA KANDYDATA.pdf - LISTA POPARCIAKANDYDATA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.134.2020 z dnia 12.06.2020 r. -134.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. -136.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci PLAY wraz z przyłaczem energetycznym w Ponikwie na działce nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci PLAY wraz z przyłaczem energetycznym w Ponikwie na działce nr 326/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.1.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.1.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.2.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.2.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcze PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.138.2020 z dnia 15.06.2020 r. -138.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna