Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU.doc - WNIOSEK OWYDANIE ODPISU AKTU.doc
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.88.2020 z dnia 24.04.2020 r. -88.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna