Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej 2020 cz.I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.448.2019 z dnia 21.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 27.09.2019 mpzp dlaczęści obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe, położonej w Porębie w granicach działki nr 548/3 .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 26 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.440.2019 z dnia 21.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych - Rada Miejska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych - Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych - Rada Miejska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1 do oferty word"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 2 do oferty"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "instrukcja tworzenia konta po 31.03.2018"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "instrukcja składania wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 25 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.000.000,00 zł przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie planowanego deficytu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ III - kredyt 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 11.000.000,00 zł przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie planowanego deficytu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.438.2019 z dnia 19.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.432.2019 z dnia 05.11.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 21 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 21 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 21 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna