Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.123.2017 z dnia 16.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park - Część II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park - Część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.133.2017 z dnia 19.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.134.2017 z dnia 19.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar ath"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia i zał.nr 1,2,4,5,6"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzje"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały VII kadencja - od roku 2014.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz uchwał od roku 2010.doc
Dotyczy dokumentu:
wykaz gruntów stanowiących własność gminy przeznaczony do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz uchwał od roku 2010.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VII kadencji podjętych od roku 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG - INSTRUKCJA 1
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacjio Działalności Gospodarczej
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie - wykonywanie transportu drogowegotaksówką
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek - wykonywanie transportu drogowegotaksówką
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektówświadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektamihotelarskimi oraz pól biwakowych
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG - ZAŁĄCZNIKI
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG - INSTRUKCJA 2
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.127.2017 z dnia 17.05.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - maj 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna