Maciej Kruk

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Telefon
74 8 117 666