Piotr Majewski

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Telefon
(74) 8 117- 652