Krzysztof Kuczek

Stanowisko
podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Telefon
74 8 117 654