Dorota Łukasik

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Wydział Urbanistyki i Planowania
Telefon
(74) 8 117-668