Roman Bogdał

Stanowisko
Z-ca Kierownika
Miejsce pracy
Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Telefon
74 8 117 673