Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2020 14:29 I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 27-28 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13A
14.11.2019 15:18 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe, położonej w Porębie w granicach działki nr 548/3 .
01.10.2019 10:41 II przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa nr 2
06.09.2019 14:12 Drugi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4
05.08.2019 10:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 o pow. 183m2 - ogródek przydomowy.
05.08.2019 10:42 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 6/8 o pow. 1,3234ha.
29.07.2019 11:29 I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 24
29.07.2019 11:24 I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa nr 2
29.05.2019 10:33 II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy działi nr 33 położonej w Zabłociu
21.05.2019 08:40 pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczawinie, w granicach działki nr 63/1

1 2 3 następna