Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2018 15:10 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 955/1 położonej na na terenie wsi Nowy Waliszów.
04.01.2018 15:07 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 441 położonej na na terenie wsi Pławnica
04.01.2018 15:02 I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica w sprawie dzierżawy działki nr 462/13 położonej na na terenie wsi Pławnica.
24.11.2017 09:31 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134
24.11.2017 09:22 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2.
06.11.2017 12:39 Odwołanie przetargu
11.10.2017 14:39 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 466 (AM 5).
10.08.2017 13:49 II-gi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy Nr 28 w granicach działki 38/2
01.08.2017 13:07 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działek nr 178/1, 180/1 i 226/1 położonych na terenie wsi Idzików
01.08.2017 13:06 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 23/3 położonej na terenie wsi Idzików

1 2 3 4 5 6 następna