Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2018 11:28 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 95/5.
22.02.2018 11:25 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79.
22.02.2018 11:23 II przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wilkanów, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134.
22.02.2018 11:12 II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2.
17.01.2018 10:30 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będacej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 52/5 położonej na terenie wsi Szklarka.
17.01.2018 10:27 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie sprzedaży działki nr 102 położonej w Kamiennej .
04.01.2018 15:10 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 955/1 położonej na na terenie wsi Nowy Waliszów.
04.01.2018 15:07 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 441 położonej na na terenie wsi Pławnica
04.01.2018 15:02 I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica w sprawie dzierżawy działki nr 462/13 położonej na na terenie wsi Pławnica.
24.11.2017 09:31 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134

1 2 3 4 5 6 następna