Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2017 15:05 WTiKF Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
14.09.2017 13:05 WTiKF.520.1.2017 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
30.08.2017 12:34 WTiKF.525.1.2017 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ULKS Bystrzyca Kłodzka, poddaje konsultacjom ofertę z dnia 23.08.2017 r. (data wpływu) na realizację zadania publicznego pn. „Inicjatywa jest nasza".
29.09.2016 11:34 WTiKF Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
07.09.2016 11:24 WTiKF.520 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka do udziału w tworzeniu rocznego programu współpracy na 2017 r.
23.08.2016 14:16 WTiKF.523.1.2016 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka do udziału w tworzeniu rocznego programu współpracy na 2017 r.
02.10.2015 13:10 WTiKF 1/2015 Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
09.09.2015 09:22 WTiKF Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
26.09.2014 12:24 WT/NGO Zakończone konsultacje społeczne – ogłoszenie wyników - sprawozdanie.
01.09.2014 08:44 WT/NGO Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z a p r a s z a organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

1 2 3 następna