Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2018 15:30 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
16.11.2017 12:16 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
08.05.2017 13:51 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”
08.05.2017 13:42 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
08.05.2017 13:22 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
16.11.2016 08:28 WTiKF.523.1.2016 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
25.07.2016 15:15 WEiSS Komunikat o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”
01.07.2016 14:04 WEiSS Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
25.05.2016 14:47 WEiSS Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
27.04.2016 14:53 WEiSS Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"

1 2 3 4 5 6 następna