Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2017 08:46 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego we wsi Nowa Bystrzyca na dz. nr 126.
24.07.2017 08:43 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dot.wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy na działkach nr 610/1 i 607.
19.07.2017 15:17 Komunikat ws. zmiany nazw ulic na terenie Bystrzycy Kłodzkiej
13.07.2017 10:43 Obieszczenie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D - ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
10.07.2017 10:52 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Stanisława Moniuszki, Senatorskiej i Orężnej.
23.06.2017 15:41 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr UP 6733.8.2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa powiazania kablowego SN pomiędzy liniami SN L-841 oraz L-992 pomiędzy miejscowościami Paszków i Starkówek na dzałkach nr 75 i 79 obręb Paszków
14.06.2017 11:26 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Biała Woda
06.06.2017 08:11 Obwieszczenie Burmistrza nr UP 6733.7.2017 z dn. 30.05.17 r. w sprawie wszczęcia na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. o/Wałbrzych w dniu 12.05.17 r. postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napiecia 20 kV oraz przebudowa obwodów niskiego napięcia 0,4 kV-obwodu X-1 z R-858-27 w Wilkanopwie i X-3 z R-854-32 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z ich powiazaniem na działkach o nr: 1176/9,1186,1188,1167,1166,1165,1164,36,35,33/1,33/2,13,23,14,12,1163/2,1163/1,1128/1,1128/2,1162,1161,1168,1169,1170,1172,1257,1158,1156,1157,1159,1160,94,90/3,15,11,10,9/2,9/1,1160,1155,1140,1141,1133,1137,1213,8/1,8/2,7/6,7/4 obr.Wilkanów oraz na działkach o nr: 200,201,135/4,218,217,263,264,209,211,210,268,207,205/2,180,191,205/1,251,235/2,233,159,156,124/2,127,227 obr.Niedźwiedna miasta Bystrzyca Kł. w zakresie zmiany przebiegu inwestycji.
01.06.2017 15:22 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.06.2017 r. Nr UP 6733.5.2017 zawiadamiające że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11 31-358 Kraków wydano decyzję nr ICP-8/2017 z dnia 01.06.2017 r. ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 20 kV, polegającej na posadowieniu złącza kablowego SN oraza ułożeniu dwóch nowych odcinków linii kablowej SN 20 kV do projektowanego złącza SN będących wcinką w istniejacą linie kablową K-852 i dwóch nowych odcinków linii kablowej SN 20 kV do projektowanego złącza SN, będących wcinką w istniejaca linie kablową K-882. Lokalizacja inwestycji - Biała Woda dz. nr 1/109, 13/6.
29.05.2017 15:09 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy KJłodzkiej o wydanej decyzji nr ICP-7/2017 z dnia 24.05.2017 r. ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie stacji słupowej transformatorowej oraz przebudowie sieci SN i nN w Wilkanowie na działkach nr 307/2, 312, 306, 315, 314/3.

1 2 3 4 5 6 następna