Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2019 10:51 Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenie drogowego w Starej Łomnicy na działce nr 613/1dr.
23.09.2019 15:30 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł._dot. dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w B-cy Kł.
23.09.2019 14:22 Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000 arkusz Polanica Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Polanica-Zdrój i Szczytna
20.09.2019 18:45 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16.09.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie na dz. nr 90/2 i 315
18.09.2019 14:25 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.09.2019 nr WR.ZUZ.4.421.242.2019.AK
18.09.2019 13:03 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 115, 123, 254 położonych we wsi Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
11.09.2019 10:09 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, na działce o nr ewidencyjnym 1146 obręb Wilkanów”.
11.09.2019 10:08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, na działkach o nr ewidencyjnych 1129 i 1130 obręb Wilkanów”.
11.09.2019 10:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach la przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, na działkach o nr ewidencyjnych 2 i 3 obręb Wilkanów”.
06.09.2019 07:49 Zawiadomienie z dnia 23.08.2019 nr WR.ZUZ.4.421.209.2019.PŁ PGW Wody Polskie

1 2 3 4 5 6 następna