Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 10:44 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
15.10.2018 15:00 Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego o wydaniu decyzji nr 172/XII/B/2018 dot. inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D ul. Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
15.10.2018 09:08 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazwoej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" dz. nr 967 Nowy Waliszów.
05.10.2018 08:04 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zestawu hydroforowego wraz z armaturą, w obudowie podziemnej w Wójtowicach Hucie na działkach NR 79/4 I 79/5
17.09.2018 14:05 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr ICP-13/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie na działce nr 888, 889dr, 328/2, 328/1dr, 692/3dr, 1058, 655dr.
13.09.2018 12:37 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Piaskowicach na działakach nr 26/5, 137.
12.09.2018 12:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Montażu tymczasowego mobilnego węzła do produkcji betonu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na cz. dz. nr 11/1 i 11/2 obręb Pławnica".
11.09.2018 12:22 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr ICP-12/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy na działce nr 540dr, 598w, 534/2dr.
06.09.2018 09:37 WTiKF 524/NGO Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
04.09.2018 11:59 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wydanai decyzji Nr ICP-11/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oświetlenia drogowego w Piaskowicach na działce nr 137w i 90dr.

1 2 3 4 5 6 następna