Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 10:48 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych
15.01.2018 09:03 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i stacji słupowej SN/nN 20/0,4 kv w Zablociu
27.12.2017 10:18 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o podjęciu postępowania administarcyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji telefonii komórkowej operatora P4"PLAY" na dz. nr 697 w Nowym Waliszowie
27.12.2017 09:49 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o podjęciu postępowania administarcyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN 20/0,4 kV w Zabłociu na dz. nr 219/2, 281/1, 229/1, 205, 229/2, 203, 198, 200/2, 200/1, 17, 190 i 279
14.12.2017 08:20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.38.2017.JZ o przystapieniu do opracowania projektu zmian planów zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Góry Bialskie i Grupy Śnieżnika PLH020016, Biała Lądecka PLH020035 i Dzika Orlica PLH020061
07.12.2017 10:02 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Ponikwie na działkach nr 214 dr, 114dr, 209.
06.12.2017 10:22 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-16/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym na działkach nr 75, 86, 267.
28.11.2017 08:22 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
20.11.2017 10:45 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji konkursowej.
07.11.2017 14:54 WTiKF Ogłoszenie Burmistrza - nabór pracownika do pracy w charakterze pracownika gospodarczego do przygotowania tras narciarstwa biegowego przed sezonem zimowym 2017/2018 na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

1 2 3 4 5 6 następna