Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 12:04 Informacja o wyniku postępowania - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej.
02.10.2018 11:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
11.09.2018 08:22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kierunku posesji nr 6, 10, 24, dz. nr 114/1, 79 i część dz. nr 50 w miejscowości Paszków, km 0+000-0+800 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.].
20.08.2018 12:53 WTiKF.271.19.3.2018-wo Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie,wykonanie oraz dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych w postaci biletów wstępów oraz książeczki wraz z kredkami do kolorowania - zo nr WTiKF.271.19.2.2018 - zo z dn. 06.08.2018 r.
20.08.2018 10:05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 119706D, dz. nr 1142 wraz z naprawą odwodnienia ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej.
09.08.2018 12:23 Informacja o udzieleniu zamówienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca kłodzka.
09.08.2018 08:55 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3228D w kierunku posesji nr 158, 158A dz. nr 952 w Starym Waliszowie.
03.08.2018 12:57 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie zakupu biletów miesięcznych.
27.07.2018 12:13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy.
18.07.2018 11:47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na napisanie tekstu autorskiego oraz wykonanie ilustracji do bajkowego przewodnika o Bystrzycy Kłodzkiej o nazwie „Bystrzyca Kłodzka miasto z duchem. Baśnie i legendy - 13 odsłon bystrzyckich duchów”, realizowanego w ramach projektu „Baśniowa kraina u nas się zaczyna” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A, Republika Czeska-Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

1 2 3 4 5 6 następna