Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2020 10:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej.
24.07.2020 14:25 Informacja o udzieleniu zamówienia - Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka.
23.07.2020 07:18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
21.07.2020 07:53 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
14.05.2020 12:29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2).
30.04.2020 09:28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
17.04.2020 13:06 Wynik zapytania o cenę na rozgraniczenie
03.04.2020 10:15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”.
12.03.2020 09:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap.
06.03.2020 08:57 Informacja o wyniku zapytania nr GGG.271.2.2020

1 2 3 4 5 6 następna