Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2017 13:14 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
21.12.2017 09:47 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżawy .
11.12.2017 11:58 Wykaz nr 63/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 12913m2, obręb Niedźwiedna.
11.12.2017 11:57 Wykaz nr 62/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 95/5 (AM 1) o pow. 2400m2, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
11.12.2017 11:56 Wykaz nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79 (AM 1) o pow. 2536m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
11.12.2017 11:54 Wykaz nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
06.12.2017 14:20 Wykaz nr 19/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13A
28.11.2017 15:10 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
17.11.2017 14:02 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
15.11.2017 11:21 Wykaz nr 59.2017 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego o pow. 180m2, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna ul. Kolejowa.

1 2 3 4 5 6 następna