Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2017 12:34 Wykaz nr 9/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej nr 4
14.07.2017 11:12 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
11.07.2017 11:10 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy.
11.07.2017 11:08 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
27.06.2017 13:28 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy w drodze bezprzetargowej
27.06.2017 13:26 wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczone do dzierżwy
23.06.2017 13:19 Wykaz nr 34/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Ponikwie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 180/1 (AM -1) o pow. 202m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
23.06.2017 13:18 Wykaz nr 33/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 24B wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
23.06.2017 13:17 Wykaz nr 32/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Marii Curie Skłodowskiej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
16.06.2017 11:38 wykaz gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna