Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2019 10:12 Wykaz nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r. w sprawie zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie Ponikwa, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 166/1 o całkowitej pow. 0,0646 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046930/1
26.09.2019 10:46 Wykaz nr 32/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
26.09.2019 10:26 Wykaz nr 31/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
18.09.2019 15:14 Wykaz gruntu położonego na terenie wsi Spalona przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na stację bazową telefonii komórkowej .
12.09.2019 10:06 wykaz nr 24/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow 18,00m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka Obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej
12.09.2019 09:58 wykaz nr 23/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 o pow 18,00m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka Obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej
05.08.2019 10:53 Wykaz gruntu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum, przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na miejsce postojowe dla samochodu osobowego .
05.08.2019 10:51 Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetargowej .
05.08.2019 10:48 wykaz gruntu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Starobystrzyckiej 18 w Bystrzycy Kłodzkiej
05.08.2019 10:39 wykaz gruntu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Starobystrzyckiej nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej .

1 2 3 4 5 6 następna