Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2018 14:52 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 19.09.2018r. - działka nr 68/2 Wójtowice -Huta.
16.08.2018 15:20 Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lasówka w granicach części działki nr 90/3 o pow. 0,6446 ha.
16.08.2018 15:20 Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1 o pow. 2,06 ha oraz 296/1 o pow. 0,30 ha położonych w Nowej Bystrzycy.
16.08.2018 15:20 Informacja o wyniku -go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1 o pow. 2,50 ha, część 302 o pow. 2,98 ha, 307 o pow. 0,15 ha oraz część 314 o pow. 1,32 ha położonych w Nowej Bystrzycy.
16.08.2018 09:01 Informacja o wyniku przetargu działka nr 135/3 w Bystrzycy Kłodzkiej
06.08.2018 14:30 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 08.08.2018r. - działka nr 135/3 w Bystrzycy Kłodzkiej
06.08.2018 14:06 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 08.08.2018r. - działki nr cz.301/1 i 296/1 w Nowej Bystrzycy
18.04.2018 09:20 Informacja o wyniku przetargu
18.04.2018 09:19 Informacja o wyniku przetargu
18.04.2018 09:17 Informacja o wyniku przetargu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna