Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 09:25 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wilkanów, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134.
01.08.2017 09:23 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność statutową polegającą na dystrybucji energii elektrycznej w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy w granicach działki nr 231/7.
25.05.2017 08:16 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 10
25.05.2017 08:12 I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 24
16.05.2017 11:01 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Pławnicy w granicach działki 438/1 .
16.05.2017 10:59 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki 1097 .
16.05.2017 10:55 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki 1096 .
16.05.2017 10:52 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy Nr 28 w granicach działki 38/2 .
25.04.2017 11:19 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 81/2 i 81/10.
24.04.2017 11:24 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna