Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2018 09:57 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek cz.301/1 i 296/1 położonych w Nowej Bystrzycy
29.06.2018 09:51 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach części działki nr 90/3 o pow. 0,6446ha.
22.02.2018 11:28 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 95/5.
22.02.2018 11:25 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 79.
22.02.2018 11:23 II przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wilkanów, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134.
22.02.2018 11:12 II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach działki nr 66/2.
17.01.2018 10:30 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będacej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 52/5 położonej na terenie wsi Szklarka.
17.01.2018 10:27 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie sprzedaży działki nr 102 położonej w Kamiennej .
04.01.2018 15:10 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 955/1 położonej na na terenie wsi Nowy Waliszów.
04.01.2018 15:07 I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 441 położonej na na terenie wsi Pławnica

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna