Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 10:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działki nr 298 położonej w Nowej Bystrzycy
24.10.2018 10:42 II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek cz.301/1, cz.302, 307, cz.314 i 296/1 położonych w Nowej Bystrzycy
11.09.2018 08:11 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 12.092018r. - Międzygórze ul.Śnieżna 6/4
01.08.2018 08:55 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu gmina Bystrzyca Kłodzka,
24.07.2018 13:57 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowej Bystrzycy w granicach części działek nr 31/1 o pow. 1,00 ha, 93/1 o pow. 1,50 ha .
24.07.2018 13:55 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach działki nr 190/2 o pow. 0,97 ha.
24.07.2018 13:53 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach części działki nr 180/1 o pow. 1,20ha.
24.07.2018 13:47 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta w sprawie dzierżawy działki nr 68/2 położonej w Wójtowicach -Huta
03.07.2018 10:27 Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 135/3.
29.06.2018 10:28 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek cz.301/1, cz.302, 307, cz.314 i 296/1 położonych w Nowej Bystrzycy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna