Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2018 14:18 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4
20.11.2018 13:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 168/4, położonej w obrębie Idzikowie
20.11.2018 13:42 Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 33 położonej w ZAbłociu.
13.11.2018 09:03 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/4
13.11.2018 09:01 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/3
13.11.2018 09:00 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/2
13.11.2018 08:43 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/1.
24.10.2018 10:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działki nr 298 położonej w Nowej Bystrzycy
24.10.2018 10:42 II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek cz.301/1, cz.302, 307, cz.314 i 296/1 położonych w Nowej Bystrzycy
11.09.2018 08:11 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu w dniu 12.092018r. - Międzygórze ul.Śnieżna 6/4

1 2 3 4 5 6 następna