Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2019 08:40 pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczawinie, w granicach działki nr 63/1
22.03.2019 09:17 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1).
06.12.2018 14:18 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4
20.11.2018 13:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 168/4, położonej w obrębie Idzikowie
20.11.2018 13:42 Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 33 położonej w ZAbłociu.
13.11.2018 09:03 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/4
13.11.2018 09:01 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/3
13.11.2018 09:00 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/2
13.11.2018 08:43 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 48/1.
24.10.2018 10:45 Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działki nr 298 położonej w Nowej Bystrzycy

1 2 3 4 5 6 następna