Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2018 12:29 E.271.2.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bysrtrzyca Kłodzka
26.04.2018 14:44 E.271.1.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w szkole w Wilkanowie
14.03.2018 14:14 Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczeń
14.03.2018 10:18 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej - dokumentacja”.
22.02.2018 10:33 WTiKF.271.11.1.2018-zo wykonanie, dostarczenie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dwóch wzorów replik zbroi rycerskich (XIV – XVI w.) ze stali wraz z elementami uzbrojenia (kopia, tarcza, miecz)
19.01.2018 10:41 WTiKF 271.1.2.2018-zo Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem)””.
05.01.2018 15:12 wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
05.01.2018 15:05 wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

poprzednia 1 2 3