Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2019 09:29 Zapytanie o cenę na wykonanie rozgraniczenia
22.03.2019 14:32 WTiKF.271.01.2019.KF Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu 10 lat razem
21.02.2019 12:23 WTIKF.271.2.2019-zo Zapytanie ofertowe - na zadanie "Wykonanie założenia parkowo–leśnego Góra parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej- Etap I, część 1: wykonanie łąki kwietnej"
10.01.2019 07:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
10.01.2019 07:48 Zapytanie ofertowe: Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
06.12.2018 11:14 WTiKF.271.6.2.2018 - zo Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"
08.11.2018 10:47 Zapytanie ofertowe - Wyposażenie kaplicy cmentarnej – chłodnia z bocznym załadunkiem na 2 trumny z wiekiem.
16.08.2018 07:39 WTiKF.271.08.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie placu oraz montaż małej infrastruktury wraz z ogrodzeniem i nasadzeniem zieleni
14.08.2018 08:57 WTiKF.271.04.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieca CO i CW do kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej
14.08.2018 08:53 WTiKF.271.03.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż piłkochwytów

1 2 3 następna