Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 12:09 III/311/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
21.12.2017 12:08 III/310/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018
21.12.2017 12:05 III/309/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
21.09.2017 14:11 III/204/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 17 200 000
21.09.2017 14:01 III/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
04.05.2017 13:59 Uchwała nr III/105/2017 Składu Orzekającegio RIO z dnia 25.04.2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
03.02.2017 10:15 Uchwała nr III/33/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 20.01.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow uchwale budżetowej na 2017 r.
03.02.2017 10:02 Uchwała nr III/32/2017 Składu Orzekającego RIO z dnia 20.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale budżetowej na rok 2017 i WPF na lata 2017-2027
20.12.2016 13:24 opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
20.12.2016 13:21 opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały WPF na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna