Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2020 12:08 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
10.01.2020 11:17 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
30.12.2019 09:15 WTiKF.524 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
29.03.2019 15:07 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
01.03.2019 14:55 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 r. pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
28.02.2019 16:51 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
21.12.2018 08:23 WTiKF.524.1.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarze UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
09.10.2018 16:35 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
03.07.2018 15:18 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
12.06.2018 16:26 E Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 r. pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"