Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2020 11:00 E.524.7.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
12.12.2019 15:05 E.524.16.2019 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
11.12.2019 13:17 E ODWOŁANIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PN. "PROWADZIENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ"
06.12.2019 15:27 E.524.15.2019 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
20.11.2019 14:48 WTiKF.524 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.02.2019 15:12 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
07.02.2019 15:30 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
06.02.2019 15:02 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
29.10.2018 10:44 WTiKF.540.1/2019 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13.09.2018 16:50 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1 2 następna