Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2021 08:27 E. 524.5.2021 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja kobiet po mastektomii".
07.01.2021 12:17 E Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
29.12.2020 13:31 E.524.17.2020 Komunikat z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”.
07.12.2020 09:59 E.524.17.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
16.11.2020 10:36 WTiKF Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
19.10.2020 12:24 E Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
24.09.2020 11:09 E.524.12.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
11.02.2020 11:00 E.524.7.2020 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
20.11.2019 14:48 WTiKF.524 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
29.10.2018 10:44 WTiKF.540.1/2019 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1 2 następna