Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2019 15:12 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
07.02.2019 15:30 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
06.02.2019 15:02 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
29.10.2018 10:44 WTiKF.540.1/2019 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13.09.2018 16:50 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
14.05.2018 15:57 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
11.05.2018 13:48 E Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
06.04.2018 15:29 Zarządzenie nr 0050.82.2018 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
09.03.2018 10:34 WTiKF.525.1.2018 BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OGŁASZA OTWARTY NABÓR OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
07.02.2018 12:33 WTiKF.1.524.2018 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. sportu.

1 2 3 4 5 6 następna