Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 10:01 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.167.2020.AG
23.07.2020 07:49 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:budowa obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki nr 234/6 obręb Niedźwiedna miast Bystrzyca Kłodzka
21.07.2020 11:09 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu odcinka drogi dojazdowej wraz ze zjazdem oraz zatoki postojowej dla samochodów osobowych na działce nr 180 obr. Zacisze oraz na działce nr 27 obr. Niedźwiedna.
17.07.2020 07:58 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 49/7, 74/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 80 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
17.07.2020 07:56 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 111/1 w obrębie geodezyjnym Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
17.07.2020 07:53 Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 855 obręb 0029 w miejscowości Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
15.07.2020 15:04 Informacja o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnych 327/1, 330/1, 331/2 położonych w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
15.07.2020 15:01 Zawiadomienie do stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ewidencyjnych 354, 355 w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Nowy Waliszów”.
15.07.2020 08:37 Informacja o rozpoczęciu projektu partnerskiego
06.07.2020 09:54 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: ,,Przebudowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy 225mm PE-HD i ciśnieniu 0,7 MPa od odgałęzienia na dz. nr 211 obręb 0004 Gorzanów do stacji I stopnia Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie na dz. nr 111/3 obręb 0039 Zabłocie".

1 2 3 4 5 6 następna