Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2018 13:30 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
09.04.2018 12:18 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Dlugopolu Dolnym na działce 75dr, 86dr, 267dr.
05.04.2018 07:53 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 20 kV oraz trzech słupów energetycznych w Kamiennej na działce nr 9,10 oraz Marcinkowie.
23.03.2018 12:04 WTiKF Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.03.2018 08:36 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.03.2018 r. w spr. wydania decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej niskiego i średniego napięcia wraz z wymianą srtacji transformatorowej na działce nr 279/174 w Międzygórzu
15.03.2018 09:08 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13.03.2018 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KLO3109 wreaz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na działce nr 837
13.03.2018 14:59 Dotacja na wymianę źródel ogrzewania
09.03.2018 11:06 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.03.2018 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy oświetlenia drogowego na działakach nr 141, 142, 143, 152 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
05.03.2018 14:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki.
02.03.2018 11:27 WTiKF.524.2.2018 Nabór kandydatów do składu Komisji konkursowej

1 2 3 4 5 6 następna