Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2017 10:45 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji konkursowej.
07.11.2017 14:54 WTiKF Ogłoszenie Burmistrza - nabór pracownika do pracy w charakterze pracownika gospodarczego do przygotowania tras narciarstwa biegowego przed sezonem zimowym 2017/2018 na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.
07.11.2017 14:51 WTiKF Ogłoszenie Burmistrza - nabór pracownika do pracy w charakterze operatora ratraka.
31.10.2017 10:11 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KL03109 wraz z przyłączem energetycznym w Starej Łomnicy na działce nr 837.
24.10.2017 10:47 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Ponkwie na dz. nr 214, 114, 209.
13.10.2017 11:39 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zawieszenia postepowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini kablowej nN 0,4kV i stacji słupowej SN/nN 20/0,4kV w Zabłociu na działkach nr 219/2, 281/1, 229/1, 205, 229/2, 203, 198, 200/2, 200/1, 17, 190,279
05.10.2017 11:58 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" na działce nr 967 w Nowym Waliszowie
28.09.2017 13:36 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Idzikowie na działkach nr 570, 619.
27.09.2017 12:27 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Gorzanowie na działkach nr 354, 456/2, 464/2
21.09.2017 07:54 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wydaniu decyzji nr ICP-12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy na działkach nr 610/1 i 607.

1 2 3 4 5 6 następna