Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2017 12:06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach projektu ”Poznaj Sudety na nartach”.
19.07.2017 09:15 Informacja o wyniku postępowania - Budowa wiaty drewnianej w Międzygórzu wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej.
17.07.2017 13:17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przyłącza energetycznego do zasilania podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest -Park” w Bystrzycy Kłodzkiej.
17.07.2017 12:25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
14.07.2017 12:09 Informacja o wyniku postępowania - Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie. (II)
14.07.2017 10:01 Informacja o udzieleniu zamówienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
13.07.2017 08:51 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
23.06.2017 09:05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap I – trakt pieszy pod Basztą Rycerską.
23.06.2017 08:23 Informacja o wyniku postępowania - Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie.
20.06.2017 11:32 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park

1 2 3 4 5 6 następna