Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 12:29 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
23.01.2018 12:24 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
05.01.2018 13:44 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”.
05.01.2018 10:30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.
28.12.2017 11:55 E.271.10.2017 Informacja o wyniku postępowania - Zakup schodołazów do szkół w Gminie Bystrzyca Kłodzka"
28.12.2017 11:49 E.271.9.2017 Informacja o wyniku postępowania - Zakup wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Wilkanowie"
21.12.2017 09:11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
11.12.2017 13:22 E.271.7.2017 Informacja o wyniku postępowania - Zakup wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
06.12.2017 13:04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i zaplecza do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 10 – 12.
01.12.2017 09:41 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 r. - 2019 r.

1 2 3 4 5 6 następna