Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 09:03 Informacja o wyniku postępowania - Budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy.
04.06.2018 13:22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
17.05.2018 09:17 Informacja o wyniku postępowania - Bystrzyca Kłodzka – Przystań Floriańska.
15.05.2018 09:09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej wraz z naprawą odwodnienia dz.nr 899, 887, 902/2, 888/1, 900, 901 przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
14.05.2018 15:22 E.271.2.2018 Informacja o wyniku postępowania - dostawa wyposażenia pracowni matematycznych i pracowni przyrodniczej w szkołach w Gminie Bystrzyca Kłodzka
11.05.2018 15:02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 87, 134 od skrzyżowania ul. Willowej w kierunku lądowiska i posesji nr 21 w miejscowości Bystrzyca Kł., km 0+000-0+920 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].
11.05.2018 14:50 E.271.1.2018 Informacja o wyniku postępowania - dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w szkole w Wilkanowie"
10.05.2018 09:05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bystrzyca Kłodzka, przy ul. Strażackiej.
08.05.2018 13:36 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bystrzyca Kłodzka (w Ponikwie - 22 punkty świetlne, w Idzikowie – 1 punkt świetlny z dwoma oprawami na 1 słupie, w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei – 3 punkty świetlne).
27.04.2018 14:52 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont i adaptacja części budynku oraz lokalu użytkowego na Centrum Informacji Turystycznej wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów architektury, Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka.

1 2 3 4 5 6 następna