Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2017 10:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238d w kierunku cmentarza i byłego PGR dz.nr 424, 412/2, 442 w m. Gorzanów, km 0+000-0+730 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.]
29.03.2017 09:58 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy od budynku nr 1 do budynku nr 15 – I Etap (15 pkt świetlnych).
23.02.2017 10:11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynków Przedszkola na 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”.
17.02.2017 08:32 Informacja o wyborze oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka od budynku nr 26 do budynku nr 48.
15.02.2017 14:39 Informacja o wyborze oferty - 1) Remont ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem dodatkowego fragmentu chodnika przy budynku nr 7/9 ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Remont oświetlenia drogowego – ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej
13.02.2017 13:09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
29.12.2016 13:54 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Usługi w zakresie koserwacji oświetlenia drogwego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku
22.12.2016 12:48 Informacja o wyborze oferty - Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.
19.12.2016 15:21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu Zdroju.
19.12.2016 12:48 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8 w Międzygórzu.

1 2 3 4 5 6 następna