Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2019 10:42 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287d w kierunku byłej stacji upowszechnieniowo- wdrożeniowej nr 53, 38 w miejscowości Paszków, km 0+000-1+240 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr, sierpień 2017 r.].
10.04.2019 14:22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do nowego lokalu Centrum Informacji Turystycznej, Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka.
05.04.2019 10:25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej.
15.03.2019 09:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie.
07.03.2019 14:17 WTIKF.271.2.2019-zo Informacja - protokół z postępowania na wyłonienie wykonawcy robót Góra parkowa - Etap I cz. 1 łąka kwietna
01.03.2019 08:46 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
23.01.2019 13:21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
23.01.2019 13:18 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
14.01.2019 10:01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka.
03.01.2019 14:53 WTiKF.271.6.2.2019-wo Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka"

1 2 3 4 5 6 następna