Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2015 14:42 WT/KL 271.1.2015/P Sprostowanie - do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Nr WT/KL 271.1.2015/P -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji, pn.: "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane.System fortyfikacji średniowiecznych - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej" - I etap.
17.03.2015 12:33 WT/KL 271.1.2015/P Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Nr WT/KL 271.1.2015/P -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji, pn.: "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane.System fortyfikacji średniowiecznych - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej" - I etap.
12.03.2015 12:39 WT/KL 271.1.2015/P Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Nr WT/KL 271.1.2015/P -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji, pn.: "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane.System fortyfikacji średniowiecznych - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej" - I etap.
09.03.2015 13:12 Przetarg nr GKM.271.1.2015 - Remont drogi gminnej nr 119669D, łącznik drogi wojewódzkiej nr 392 i powiatowej nr 3267D w Idzikowie, km 0+000-0+725 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.] Numer ogłoszenia: 32193 - 2015
06.03.2015 10:25 WT/KL 271.1.2015/P Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji, pn.: "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane.System fortyfikacji średniowiecznych - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej" - I etap.
05.02.2015 13:54 Zapytanie ofertowe na zakup drewna w systemie samopozysku z lasów komunalnych Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2015.
28.01.2015 15:16 Zapytanie ofertowe w zakresie: wykonanie podziałów nieruchomości na trzy, cztery lub pięć działek wraz ze stabilizacją trwałą na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
28.01.2015 15:12 Zapytanie ofertowe w zakresie: wykonanie podziałów nieruchomości na dwie działki wraz ze stabilizacją trwałą na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
23.12.2014 14:57 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
23.12.2014 14:54 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, wycena pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na cele mieszkalne wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna