Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 12:23 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.70.2015 na Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku
13.08.2015 14:13 E.271.4.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dot. zadania pn. Transport uczniów zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
04.08.2015 15:09 E.271.4.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Transport uczniów zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016"
29.07.2015 11:19 Ogłoszenie o przetargu GKM.271.4.2015- Remont drogi gminnej dz. nr 60,31,41 (obręb Ponikwa,239 (obręb Wyszki) w kierunku posesji nr 80 w miejscowości Ponikwa I etap, km 0+000-0-560 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013]
23.07.2015 09:43 Przetarg nr GKM.271.3.2015 - Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji nr 23 dz. nr 137/2 w Bystrzycy Kłodzkiej km 0+000-0+535 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]
07.07.2015 14:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park(ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej”.
30.06.2015 11:30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego 2/ZWiK/P/2015 na zadanie pn. "Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej"
26.06.2015 13:43 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.52.2015 na roboty budowlane pn.Odbudowa muru oporowego na działce gminnej przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. nr 1104/22, 1102, 1103 obręb Centrum
02.06.2015 08:00 Do wszystkich uczestników postępowania Nr 2/ZWiK/P/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej”.
29.05.2015 12:04 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.38.2015 na roboty budowlane pn. Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. Sempołowskiej i ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna