Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2016 10:41 Przebudowa drogi gminnej 119674D ul. Leśna dz. nr 87 w Długopolu Zdroju. GKM.271.5.2016
22.11.2016 13:57 Przebudowa drogi gminnej 119742D ul. Sanatoryjna dz. nr 162/9, 162/10, 162/8, w Międzygórzu. Przetarg nr GKM.271.4.2016
23.09.2016 09:23 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka
19.09.2016 13:15 Przetarg nr GKM.271.3.2016 Remont drogi gminnej dz. nr 678 od drogi powiatowej nr 3228D w kierunku posesji nr 87, 88, 89 w m. Nowy Waliszów, km 0+000 - 0+265 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.]
22.07.2016 10:09 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych transportu rolnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku - Przetarg nr GKM.271.2.2016
15.07.2016 13:39 Transport uczniów zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
16.05.2016 12:14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Kościelnej od budynku nr 5a do nr 23 w Bystrzycy Kłodzkiej
27.04.2016 10:34 Remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3231D w kierunku posesji nr 181, 206. 213 dz. nr 376, 586, 592, 590, 619, 646, 520 w m. Wilkanów, km 0+000 - 1+400 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]
01.04.2016 12:23 WTiKF 271.2.2016/P Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego nr WTiKF 271.2.2016/P [1] (01.04.2016 12:03)
01.04.2016 12:03 WTiKF 271.1.2016/P Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego nr WTiKF 271.1.2016/P

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna