Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2016 12:03 WTiKF 271.1.2016/P Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego nr WTiKF 271.1.2016/P
23.03.2016 11:19 WTiKF 271.2.2016/P Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WTiKF 271.2.2016/P na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej – I etap. Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei”.
23.03.2016 10:09 WTiKF 271.1.2016/P Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WTiKF 271.1.2016/P na zadanie pn.: „Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap".
21.12.2015 12:45 GGG.271.5.2015 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych wraz z gruntem na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
21.12.2015 12:43 GGG.271.4.2015 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
21.12.2015 12:35 GGG.271.3.2015 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
17.12.2015 08:17 E.271.5.2015 Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykowcy do przetargu nieograniczonego "Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2016"
11.12.2015 14:13 E.271.5.2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego E.271.5.2015 na zadanie pn.:"Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2016".
15.10.2015 11:36 Przetarg GKM.271.5.2015 - remont drogi gminnej w kierunku osiedla (ul. Ogrodowa, Sadowa, Słoneczna, Boczna) w miejscowości Długopole Zdrój, km 0+000-0+392 Intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2011 r.
09.09.2015 08:30 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.70.2015 na Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna