Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2015 09:43 Przetarg nr GKM.271.3.2015 - Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji nr 23 dz. nr 137/2 w Bystrzycy Kłodzkiej km 0+000-0+535 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]
07.07.2015 14:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park(ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej”.
30.06.2015 11:30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego 2/ZWiK/P/2015 na zadanie pn. "Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej"
26.06.2015 13:43 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.52.2015 na roboty budowlane pn.Odbudowa muru oporowego na działce gminnej przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. nr 1104/22, 1102, 1103 obręb Centrum
02.06.2015 08:00 Do wszystkich uczestników postępowania Nr 2/ZWiK/P/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej”.
29.05.2015 12:04 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.38.2015 na roboty budowlane pn. Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. Sempołowskiej i ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej.
26.05.2015 11:51 Do wszystkich uczestników postępowania Nr 2/ZWiK/P/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej”.
19.05.2015 13:01 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej
09.04.2015 10:09 Przetarg nr GKM.271.2.2015- Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji nr 5,6,9,13 dz. nr 67/4,632,640,642,537,694,699,713 w m.Gorzanów -Kolonia Muszyn, km 0+000-1+200 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.].Numer ogłoszenia 49069-2015
09.04.2015 10:09 Przetarg nr GKM.271.2.2015- Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji nr 5,6,9,13 dz. nr 67/4,632,640,642,537,694,699,713 w m.Gorzanów -Kolonia Muszyn, km 0+000-1+200 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.].Numer ogłoszenia 49069-2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna