Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2018 09:38 Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Klodzkiej (II).
21.09.2018 09:32 Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej (I).
21.08.2018 10:40 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
10.08.2018 11:00 Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kierunku posesji nr 6, 10, 24, dz. nr 114/1, 79 i część dz. nr 50 w miejscowości Paszków, km 0+000-0+800 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.].
30.07.2018 10:30 Przebudowa drogi gminnej nr 119706D, dz. nr 1142 wraz z naprawą odwodnienia ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej.
24.07.2018 09:45 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie zakupu biletów miesięcznych.
23.07.2018 12:57 Przebudowa drogi gminnej- wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3228D w kierunku posesji nr 158, 158A dz. nr 952 w Starym Waliszowie.
15.06.2018 13:52 Budowa wiaty drewnianej w Starej Łomnicy.
12.06.2018 14:25 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
11.06.2018 08:49 Przebudowa drogi gminnej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska i posesji nr 4, 4a, 7, 8, 5, 5a dz. nr 258, 291, 242, 256, 250, 245, 230 w Bystrzycy Kł., km 0+000-2+102 [Intensywne opady deszczu i silny wiatr w sierpniu 2017 r.].

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna