Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2017 09:21 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach projektu ”Poznaj Sudety na nartach”.
23.06.2017 11:39 Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie.
23.06.2017 08:51 Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1. - Cz. II
23.06.2017 08:48 Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1. - Cz. I
13.06.2017 09:53 WTiKF.271.3.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej".
06.06.2017 14:27 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
06.06.2017 13:52 Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie.
31.05.2017 14:19 Budowa przyłącza energetycznego do zasilania podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Bystrzycy Kłodzkiej.
22.05.2017 13:02 Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park - Część II
22.05.2017 12:41 Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park - Część I

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna