Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2015 12:43 GGG.271.4.2015 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
21.12.2015 12:35 GGG.271.3.2015 Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
17.12.2015 08:17 E.271.5.2015 Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykowcy do przetargu nieograniczonego "Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2016"
11.12.2015 14:13 E.271.5.2015 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego E.271.5.2015 na zadanie pn.:"Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2016".
15.10.2015 11:36 Przetarg GKM.271.5.2015 - remont drogi gminnej w kierunku osiedla (ul. Ogrodowa, Sadowa, Słoneczna, Boczna) w miejscowości Długopole Zdrój, km 0+000-0+392 Intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2011 r.
09.09.2015 08:30 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.70.2015 na Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku
04.09.2015 12:23 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr WI.271.70.2015 na Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku
13.08.2015 14:13 E.271.4.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dot. zadania pn. Transport uczniów zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
04.08.2015 15:09 E.271.4.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Transport uczniów zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016"
29.07.2015 11:19 Ogłoszenie o przetargu GKM.271.4.2015- Remont drogi gminnej dz. nr 60,31,41 (obręb Ponikwa,239 (obręb Wyszki) w kierunku posesji nr 80 w miejscowości Ponikwa I etap, km 0+000-0-560 [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013]

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna