Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2018 08:37 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 68 prowadzącej do terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka WSSE Invest-Park.
23.03.2018 14:33 WTiKF.271.3.2018.ZP Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane i prace konserwatorskie dla zadania "Remont i adaptacja części budynku oraz lokalu użytkowego na Centrum Informacji Turystycznej wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów architektury, Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka".
12.03.2018 09:03 Adaptacja lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy Placu Wolności nr 3 i nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na biuro Wydziału Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
12.02.2018 13:57 WTiKF.271.2.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
12.02.2018 13:31 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
30.01.2018 12:10 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
22.01.2018 13:19 WTiKF.271.1.2018.ZP Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem).
05.01.2018 14:52 Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej. (Cz. II)
05.01.2018 14:46 Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej. (Cz. I)
21.12.2017 15:38 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna