Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2020 11:29 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
10.11.2020 14:59 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
09.11.2020 13:30 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
30.10.2020 12:07 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
28.10.2020 09:16 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonywanie usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
07.10.2020 08:59 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
09.09.2020 11:23 Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
09.09.2020 10:23 WTiKF.271.5.2020 WTiKF.271.5.2020- przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu"
27.07.2020 10:11 Zamawiający: OSP Stary Waliszów - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
08.07.2020 13:30 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka.

1 2 3 4 5 6 następna