Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2020 11:23 Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
09.09.2020 10:23 WTiKF.271.5.2020 WTiKF.271.5.2020- przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu"
27.07.2020 10:11 Zamawiający: OSP Stary Waliszów - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
08.07.2020 13:30 Informacja o zamiarze zawarcia umowy - zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka.
06.07.2020 09:49 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021.
01.07.2020 14:35 Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej.
03.04.2020 08:51 Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (II)
03.04.2020 08:24 Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2). (I)
30.03.2020 08:48 Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1).
28.02.2020 11:43 WTiKF.271.4.2020. ZP PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka – budowa ścieżki pn. „Pętla Stronie”" , w ramach projektu, pn.: ”Na granicy na krawędzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

1 2 3 4 5 6 następna