Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2018 09:03 Adaptacja lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy Placu Wolności nr 3 i nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na biuro Wydziału Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
12.02.2018 13:57 WTiKF.271.2.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: „System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap II – trakt pieszy: Parking - ul. Krótka"
12.02.2018 13:31 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
30.01.2018 12:10 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
22.01.2018 13:19 WTiKF.271.1.2018.ZP Przetarg nieograniczony na przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika – Pętla pod Śnieżnikiem).
05.01.2018 14:52 Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej. (Cz. II)
05.01.2018 14:46 Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej. (Cz. I)
21.12.2017 15:38 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”.
07.12.2017 10:09 Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2020.
05.12.2017 08:59 Budowa sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, systemem klimatyzacji, SSWIN, CCTV, RTV SAT i AV w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1.

1 2 3 4 5 6 następna