Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2017 14:16 Świadczenie usług cateringowych podczas działań zaplanowanych w projekcie pn. WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060
19.04.2017 10:35 Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
07.04.2017 10:17 Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów.
23.03.2017 12:09 Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424, 412/2, 442 w m. Gorzanów, km 0+000-0+730 [Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2011 r.].
03.03.2017 14:54 Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy od budynku nr 1 do budynku nr 15 – I Etap (15 pkt świetlnych).
27.01.2017 12:33 1) Remont ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem dodatkowego fragmentu chodnika przy budynku nr 7/9 ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Remont oświetlenia drogowego – ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej. - Część III dokumentacji
27.01.2017 12:29 1) Remont ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem dodatkowego fragmentu chodnika przy budynku nr 7/9 ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Remont oświetlenia drogowego – ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej. - Część II dokumentacji
27.01.2017 12:18 1) Remont ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem dodatkowego fragmentu chodnika przy budynku nr 7/9 ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Remont oświetlenia drogowego – ul. J. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej. - Część I dokumentacji
23.01.2017 12:07 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - Część II
23.01.2017 12:01 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. - Część I

1 2 3 4 5 6 następna