Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2018 10:29 Wykaz nr 50/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położony w Idzikowie nr 23 .
01.08.2018 09:41 wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
31.07.2018 09:36 wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
30.07.2018 11:46 wykaz gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka.
30.07.2018 11:27 wykaz gruntu położonego w Zabłociu w granicach działki nr 33 przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka .
30.07.2018 09:47 Wykaz nr 37-2/2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Biała Woda, działka nr: 58/95 o całkowitej pow. 0,1261 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00058018/9
30.07.2018 09:27 wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy
24.07.2018 09:34 wykaz gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
17.07.2018 12:23 Wykaz nr 49/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Wilkanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1245/4 (AM -5) o pow. 200m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
17.07.2018 12:22 Wykaz nr 48/2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

1 2 3 4 5 6 następna