Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 15:08 Wykaz nr 16/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Starkówek, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 16/2 o całkowitej pow. 0,1959 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00095188/2.
16.05.2019 11:34 Wykaz nr 14/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 17 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
16.05.2019 11:33 Wykaz nr 15/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 12 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
14.05.2019 09:13 Wykaz Nr 9/2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej
14.05.2019 09:06 Wykaz Nr 8/2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27 - 28 położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
09.05.2019 10:39 Wykaz Nr 7/2019 z dnia 08.05.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Wolności nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej
09.05.2019 09:44 wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy
09.05.2019 09:29 wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
09.05.2019 09:01 wykaz gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na strzelnicę.
09.05.2019 08:54 Wykaz nr 13/2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną, położona w Wilkanowie 138F

1 2 3 4 5 6 następna