INFORMACJA BURMISTRZA W SPR. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11730,idmp,281,r,r


 UWAGA

ZAWIADAMIAM, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

OD DNIA 30 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020R. WSTRZYMUJĘ PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA.

W/W DNIACH URZĄD BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH OD 7.30 DO 14.00

 

WSZELKIE SPRAWY NALEŻY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE, ELEKTRONICZNIE LUB KORESPONDENCYJNIE. W SPRAWACH NAGŁYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NR TEL. 74 8 117 600 LUB 74 8 117 670.

WPŁATY PODATKÓW I INNYCH NALEŻNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ ELEKTRONICZNIE LUB  ZA POŚREDNICTWEM BANKU LUB POCZTY.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA AKTU ZGONU, PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE Z URZĘDEM STANU CYWILNEGO (TEL. 74 8 117 685) AKT ZGONU MOŻE ODEBRAĆ TYLKO JEDNA, ZDROWA OSOBA.

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ MOŻNA ZAŁATWIĆ DZWONIĄC POD NR TEL. 667 989 505 W GODZINACH OD 7.30 DO 14.00

 


BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ ZAWIADAMIA, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE WSZYSTKIE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE OD DNIA 12 MARCA 2020R. ORAZ ODWOŁANE SĄ WSZYSTKIE IMPREZY I SPOTKANIA KULTURALNE, SPORTOWE, TURYSTYCZNE, W TYM ORGANIZOWANE PRZEZ SOŁECTWA.

 


    Urząd Miasta i Gminy

    plac Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

    powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

       Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

         Fax (74) 8 111-588,  e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka


Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 11

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.30

(w godz. 14.30 - 15.30 praca wewnętrzna USC)

Rejestracja zgonów

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

tel. 74 8 117 685


 

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że funkcję

Inspektora Ochrony Danych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka

pełni Pan Dariusz Styczyrz - tel. 74 8 117 659, email:  iodumig@bystrzycaklodzka.pl

a funkcję Zastępcy IOD pełni Pani Mirosława Boduch - tel. 74 8 117 629,

email: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r

 

 


zobowiązania podatkowe i opłaty skarbowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy  ( subwencie, dotacje, udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych)  75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP