ZAWIADAMIAM,

ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

OD DNIA 1 CZERWCA 2020R. DO ODWOŁANIA OGRANICZAM PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA.

 

W URZĘDZIE UTWORZONO TYMCZASOWE STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTÓW W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA, WYPOSAŻONE W PŁYN DEZYFNEKCYJNY ORAZ OSŁONĘ STANOWISKA PRACY. INTERESANCI URZĘDU POWINNI UŻYWAĆ MASECZKI ORAZ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE .

 

WEJŚCIE DO URZĘDU WYPOSAŻONO W DZWONEK I WIDEOKAMERĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ PRACOWNIKOWI OBSŁUGI MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH DO URZĘDU. INTERESANCI BĘDĄ WCHODZIĆ POJEDYNCZO LECZ NIE MOGĄ WCHODZIĆ DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

URZĄD FUNKCJONUJE W GODZ. OD 7,30 DO 15,30. PRACOWNICY OD 1 CZERWCA BR. NIE BĘDĄ PRACOWAC ZDALNIE.

 

KORESPONDENCJĘ MOŻNA ZOSTAWIAĆ W SPECJALNEJ SKRZYNCE W DRZWIACH URZĘDU. WSZYSTKIE DOKUMENTY WRZUCANE DO SKRZYNKI ALBO DOSTARCZONE PRZEZ POCZTĘ LUB GOŃCA PODDAWANE SĄ 48-GODZINNEJ KWARANTANNIE, I DOPIERO PO TYM CZASIE SĄ OTWIERANE I REJESTROWANE.

APELUJĘ DO INTERESANTÓW BY SPRAWY  ZAŁATWIAĆ  PRZEDE WSZYSTKIM TELEFONICZNIE, ELEKTRONICZNIE LUB KORESPONDENCYJNIE. W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI W URZĘDZIE PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NR TEL. 74 8 117 600 LUB 74 8 117 670, SKĄD ZOSTANĄ PAŃSTWO SKIEROWANI DO WŁAŚCIWEGO WYDZIAŁU.

OD DNIA 1 CZERWCA 2020R. URUCHAMIAMY PONOWNIE KASĘ URZĘDU, JEDNAK ZALECAM BY WPŁATY PODATKÓW I INNYCH NALEŻNOŚCI  DOKONYWAĆ GŁÓWNIE ELEKTRONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM BANKU LUB POCZTY.

DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW – SKARGI I WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA PIŚMIE.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:

  1. REJESTRACJI STANU CYWILNEGO (ZGONY I INNE) MOŻNA DOKONYWAĆ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE Z URZĘDEM STANU CYWILNEGO (TEL. 74 8 117 685);
  2. ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE, WYMIANA LUB ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO MOŻE NASTĄPIĆ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE (TEL. 74 8 117568, 74 8 117 661, 74 8 117 660)
  3. SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE POD NR 74 8 117 644, 74 8 117 645.

                                                                                                                           Renata Surma

                                                                                                              Burmistrz  Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                                                                                                                                                                              


    Urząd Miasta i Gminy

    plac Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

    powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

       Tel. centrala (74) 8 117-600, sekretariat (74) 8 117-605

         Fax (74) 8 111-588,  e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl


Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 11

tel. 74 8 117 670


Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz.:
7.30 - 15.30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 14.30

(w godz. 14.30 - 15.30 praca wewnętrzna USC)

Rejestracja zgonów

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

tel. 74 8 117 685


 

NIP Urzędu Miasta i Gminy 881-13-87-623

Regon Urzędu Miasta i Gminy 000528540

 

NIP Gminy 881-10-06-578

Regon Gminy  890717958


W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że funkcję

Inspektora Ochrony Danych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka

pełni Pan Dariusz Styczyrz - tel. 74 8 117 659, email:  iodumig@bystrzycaklodzka.pl

a funkcję Zastępcy IOD pełni Pani Mirosława Boduch - tel. 74 8 117 629,

email: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r

 

 


zobowiązania podatkowe i opłaty skarbowe można wpłacać
na nr konta 62 9588 0004 9700 0299 2000 0070
 
a wpłaty  wadium i sum depozytowych
na nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090
 
nr rachunku budżetu  Gminy  ( subwencie, dotacje, udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych)  75 9588 0004 9700 0299 2000 0030
 
wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na nr konta
68 9588 0004 9700 0299 2000 0350
 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
Osiedle Szkolne 10B/17  57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
wpłaty dokonywane zagranicą: nr konta należy poprzedzić
IBAN - PL
SWIFT - GBWCPLPP