Małgorzata Brodzka 05.05.2008 13:11

Skarbnik Gminy

­

Skarbnik Gminy Bystrzyca Kłodzka

Artur Michałuszek


tel. 74/8117 612, 74/8117 600 wew. 612
fax. 74/8111 588
e-mail:
skarbnik@bystrzycaklodzka.pl
pokój nr 8 - parter

Do zadań Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

                    2) opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały budżetowej;

     3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu;

     4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;

     5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

     6) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

   7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie  swoich propozycji burmistrzowi;

   8) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw (osiedli);

   9) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze i rok budżetowy;

   10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy;

   11) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

   12) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

   13) doradzanie burmistrzowi w sprawie wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych;

   13) wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrza.

           2. Skarbnikowi gminy  bezpośrednio podlega Wydział Finansowo-Budżetowy.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2019 13:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.10.2019 10:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
28.10.2019 11:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 14:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.11.2013 10:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.03.2012 12:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2008 13:11 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)