Małgorzata Brodzka 07.03.2017 13:22

Zarządzenia - marzec 2017 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.56.2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z dnia 01.03.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są gminne jednostki budżetowe


Zarządzenie Nr 0050.58.2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur VAT


Zarządzenie Nr 0050.59.2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi"


Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowy Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.62.2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie Długopola Zdroju w granicach części działki nr 7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie sprzedaży samochodów


Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Kłodzką w Bystrzycy Kłodzkiej w 2017 roku


Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z dnia 14.03.2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do współpracy z koordynatorem projektu dotyczącego uaktualnienia i wznowienia monografii Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.66.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.67.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.68.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.69.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.70.2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.71.2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia partnera projektowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu - Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych Obszarów - Poddziałanie 6.3.1


Zarządzenie Nr 0050.72.2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zmiany nazw części ulic w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.223.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. dotyczącego sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Środkowej 4 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.74.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu wolności 2


Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2017


Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.77.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu dokumentów będących umowami lub zleceniami


Zarządzenie Nr 0050.78.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.79.2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2016 rok


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.03.2017
Data publikacji:07.03.2017 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.04.2018 11:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.04.2018 10:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2017 z dnia 21.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
12.04.2017 11:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:21 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 12:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd. (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.04.2017 11:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 21.03.2017 r. " (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 14:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31.03.2017 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
06.04.2017 08:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.04.2017 10:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.04.2017 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z dnia 21.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
04.04.2017 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2017 z dnia 21.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
04.04.2017 14:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.04.2017 10:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.03.2017 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 21.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
27.03.2017 08:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.03.2017 13:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2017 z dnia 01.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
22.03.2017 13:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.03.2017 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2017 z dnia 20.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
22.03.2017 10:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2017 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2017 z dnia 20.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
21.03.2017 14:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.03.2017 09:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.03.2017 13:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.03.2017 13:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.03.2017 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z dnia 08.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
20.03.2017 11:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.03.2017 09:23 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z dnia 14.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
15.03.2017 09:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.03.2017 12:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z dnia 01.03.2017 r. " (Małgorzata Brodzka)
13.03.2017 12:45 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2017 z dnia 01.03.2017 r. " (Małgorzata Brodzka)
13.03.2017 12:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.03.2017 10:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z dnia 10.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
13.03.2017 10:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.03.2017 08:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z dnia 06.03.2017 r." (Małgorzata Brodzka)
09.03.2017 08:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.03.2017 13:22 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)