Małgorzata Brodzka 17.11.2016 08:18

Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza

­

REJESTR PETYCJI

 

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

27.10.2016

osoba prawna

petycja dot. utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Czyste Powietrze”

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

WYKAZ PETYCJI 2017 R.

 

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

01.02.2017

osoba prawna

petycja dot. bezpieczeństwa informacji w urzędzie

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

2

 

30.08.2017

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

petycja dot.  zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PETYCJI 2018 R.

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

1

 

11.12.2017

osoba prawna

petycja w sprawie przekazania wniosku do szkół dot. zdrowego kształtowania nawyków żywieniowych w szkołach

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

2

 

11.09.2018

osoba prawna

petycja w sprawie wdrożenia systemu zarządzania i monitorowania energią

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

3

07.11.2018

osoba prawna

petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PETYCJI 2019 R.

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

   1

 

15.02.2019

osoby fizyczne

dot. zatrudnienia opiekunki osób niepełnosprawnych w klubie integracyjnym "STACYJKA" w Bystrzycy Kłodzkiej

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

2

 

13.05.2019

osoby fizyczne

dot. zamiaru budowy nadajnika (przekaźnika)  sieci telefonii komórkowej Play

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

3

18.09.2019

osoby fizyczne

dot. kompleksowego remontu ulicy Lotników

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

4

07.11.2019

osoby fizyczne

dot. nadmiernej emisji hałasu do środowiska natyralnego przez strzelnicę sportową

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odpowiedź pisemna

 

WYKAZ PETYCJI 2020 R.

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

   1

 

29.01.2020

osoby fizyczne

dot. braku połączeń komunikacyjnych PKS z  wsi Wilkanów i Międzygórze

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

 

nie dotyczy

odp. pisemna

2

 

26.03.2020

osoba prawna

dot. procedur związanych z pełną elektronizacją wszelkich sfer związanych z działalnością urzędu

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

nie dotyczy

odp. pisemnna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.11.2016
Data publikacji:17.11.2016 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.06.2020 09:27 Dodano załącznik "odp. na petycję 152.1.2020 - petycja 152.1.2020.pdf" (Małgorzata Brodzka)
01.06.2020 09:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.04.2020 08:48 Dodano załącznik "- - odp. petycja 152.2.2020.pdf" (Małgorzata Brodzka)
09.04.2020 08:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 07:43 Dodano załącznik "Petycja 152.2.2020 - petycja 152.2.2020.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 07:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.02.2020 11:09 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
20.02.2020 11:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.01.2020 15:13 Edycja dokumentu (Łukasz Wróbel)
10.01.2020 15:08 Edycja dokumentu (Łukasz Wróbel)
10.01.2020 15:06 Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję 152.4.2019" (Łukasz Wróbel)
10.01.2020 15:01 Edycja dokumentu (Łukasz Wróbel)
08.11.2019 13:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.11.2019 13:02 Dodano załącznik "petycja nr 152.4.2019" (Małgorzata Brodzka)
20.09.2019 13:11 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
20.09.2019 13:11 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
20.09.2019 13:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.07.2019 12:58 Dodano załącznik "odp. na petycję nr 152.2.2019" (Małgorzata Brodzka)
10.07.2019 12:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.06.2019 13:07 Dodano załącznik "petycja 152.2.2019" (Małgorzata Brodzka)
24.06.2019 13:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.03.2019 11:42 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
06.03.2019 11:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.03.2019 13:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.02.2019 14:11 Dodano załącznik "petycja 152.1.2019" (Małgorzata Brodzka)
21.02.2019 14:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.01.2019 15:20 Dodano załącznik "petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych" (Małgorzata Brodzka)
07.01.2019 15:20 Dodano załącznik "odp. na petycję 152.3.2018" (Małgorzata Brodzka)
27.11.2018 12:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.09.2018 09:36 Dodano załącznik "petycja 152.2.2018" (Małgorzata Brodzka)
25.09.2018 09:36 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
25.09.2018 09:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.01.2018 07:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.01.2018 15:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.01.2018 15:03 Dodano załącznik "petycja 152.1.2018" (Małgorzata Brodzka)
10.01.2018 15:03 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję nr 152.1.2018" (Małgorzata Brodzka)
27.09.2017 14:22 Dodano załącznik "Petycja 2/2017 z dnia 30.08.2017" (Małgorzata Brodzka)
27.09.2017 14:22 Dodano załącznik "- " (Małgorzata Brodzka)
27.09.2017 14:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
07.03.2017 12:48 Zmieniono tytuł załącznika z "petycja z dnia 01.02.2017 " na "PETYCJA 1/2017 z dnia 01.02.2017 " (Małgorzata Brodzka)
03.03.2017 10:52 Dodano załącznik "petycja z dnia 01.02.2017 " (Małgorzata Brodzka)
03.03.2017 10:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.11.2016 12:13 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.11.2016 08:18 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)