Małgorzata Brodzka 05.05.2008 13:08

Sekretarz Gminy

­

Sekretarz Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 

mgr inż. Tadeusz Zieliński
tel. 74/8117 625, 74/8117 600 wew. 625
fax. 74/8111 588
e-mail: sekretarz@bystrzycaklodzka.pl
pokój nr 114

Do zadań Sekretarza gminy należy w szczególności:

 1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania urzędu i jego komórek organizacyjnych,

 2) opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;

 3) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie;

 4) przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

 5) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych;

 6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 7) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

                   8) nadzorowanie przestrzegania regulaminu organizacyjnego urzędu;

 9) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

10) zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

11) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

12) zapewnienie obsługi prawnej urzędu;

13) nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania       radnych, oraz wnioski komisji rady;

14) nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez burmistrza oraz współpraca z Biurem Rady Miejskiej w tym zakresie;

                     15) nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;

                     16) wykonywanie zadań kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza i zastępcy burmistrza;

                      17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza.

           2.  Bezpośrednio sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

                 1)   Wydział Organizacyjno-Prawny;

                 2)  Biuro Rady Miejskiej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2019 13:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 14:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.03.2014 09:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.11.2013 10:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2008 13:08 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)