Małgorzata Brodzka 05.05.2008 13:02

Burmistrz

­

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Renata Surma

 


tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605, fax. 74/8111 588, e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 10.15 do 15.45 Sekretariat – pok. nr 113

Do kompetencji burmistrza  należy:

1)  reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

2) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów;

3) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników;

4) zwoływanie narad z udziałem kierowników wydziałów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

5) organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w urzędzie, oraz zapewnienie kontroli zarządczej na II poziomie w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy;

6)  wykonywanie zadań administratora ochrony danych zgodnie z przepisami RODO;

7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

8) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu;

9) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji burmistrza;

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu;

11) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu;

12) dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek  organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami  rady.

         2.  Burmistrz na czas przebywania na urlopie, delegacji służbowej lub zwolnieniu lekarskim może upoważnić zastępcę burmistrza lub sekretarza do zastępowania go w zakresie określonym w  pełnomocnictwie.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2019 13:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.01.2019 14:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.01.2013 10:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)