Małgorzata Brodzka 05.05.2008 13:21

Rejestry i ewidencje

­

 

Prowadzone rejestry i ewidencje
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  

L.p.

Nazwa rejestru lub ewidencji

Stanowisko – prowadzące

1.

Rejestr uchwał

Biuro Rady Miejskiej

2.

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

Biuro Rady Miejskiej

3.

Rejestr wniosków i zapytań radnych

Biuro Rady Miejskiej

4.

Rejestr instytucji kultury

Wydział Organizacyjno-Prawny

5.

Rejestr zamówień publicznych

Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

6.

Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydział Urbanistyki i Planowania

7.

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Wydział Organizacyjno -Prawny

8.

Karty ewidencyjne obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

9.

Rejestr małżeństw

Urząd Stanu Cywilnego

10.

Rejestr urodzeń

Urząd Stanu Cywilnego

11.

Rejestr zgonów

Urząd Stanu Cywilnego

12.

Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

13.

Ewidencja ludności

Wydział Spraw Obywatelskich

14.

Rejestr stałych mieszkańców

Wydział Spraw Obywatelskich

15.

Rejestr pobytu czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich

16.

Stały rejestr wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich

17.

Ewidencja VAT zakupu sprzedaży

Wydział Finansowo-Budżetowy

18.

Rejestr zaświadczeń na bony paliwowe

Wydział Finansowo-Budżetowy

19.

Ewidencja tytułów wykonawczych

Wydział Finansowo-Budżetowy

20.

Rejestr przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych

Wydział Finansowo-Budżetowy

21.

Rejestr umorzeń i odroczeń

Wydział Finansowo-Budżetowy

22.

Rejestr zaświadczeń o dochodach

Wydział Finansowo-Budżetowy

23.

Rejestr korespondencji przychodzącej

Wydział Organizacyjno -Prawny

Biuro Obsługi Klienta

24.

Rejestr przesyłek poleconych

Wydział Organizacyjno -Prawny Sekretariat

25.

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Organizacyjno -Prawny

Biuro Obsługi Klienta

26.

Rejestr pieczęci

Wydział Organizacyjno - Prawny

27.

Rejestr umów

Wydział Organizacyjno-Prawny

28.

Rejestr zarządzeń Burmistrza

Wydział Organizacyjno - Prawny

29.

Rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Urbanistyki i Planowania

30.

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Urbanistyki i Planowania

31.

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Urbanistyki i Planowania

32.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Inspektor Ochrony Danych

33.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wydział Organizacyjno - Prawny

34.

Rejestr petycji

Wydział Organizacyjno - Prawny

Biuro Rady Miejskiej

35.

Rejestr profili zaufanych

Wydział Organizacyjno -Prawny

Biuro Obsługi Klienta

 

 

 

Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198    z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów szczególnych.

Udostępnienie danych należy do wydziału, do którego zakresu zadań należy prowadzenie rejestru lub ewidencji.

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2008 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2019 12:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.01.2019 13:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.05.2016 10:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
29.02.2016 13:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.12.2015 10:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.12.2015 10:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.12.2015 10:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.01.2014 12:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.12.2013 14:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.11.2013 09:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.11.2013 09:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.03.2012 12:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.01.2012 14:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.05.2011 12:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2009 12:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.08.2009 09:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.08.2008 10:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.05.2008 13:21 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)