Małgorzata Brodzka 09.03.2020 14:27

Zarządzenia - marzec 2020 r.

­

Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.73.2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.74.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU 1 stanowiącego własność Gminy Bystyrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.75A.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych


Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.77.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.78.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.79.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (garażem) położonej w Długopolu Zdroju w granicach działki nr 62/2


Zarządzenie nr 0050.80.2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.1.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej nr 1)"


Zarządzenie nr 0050.81.2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.82.2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.2.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2)


Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2020 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2020 09:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
21.04.2020 09:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 05.03.2020 r. - 72.pdf" (Małgorzata Brodzka)
20.04.2020 10:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
20.04.2020 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 31.03.2020 r. - 84.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 11. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 12. Wykonanie funduszu sołeckiego.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 13. Przychody i rozchody zakładu budżetowego CIS.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 14. Wykonanie planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 15. Wykonanie planu finansowego przez Muzeum Filumenistyczne.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 16. Wykonanie planu finansowego przez MGOK.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 17. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięc na dzień 31.12.2019.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 8. Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 9. Dochody i wydatki na ochronę środowiska.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 10. Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 5. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 6. Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 7. Wykonanie dotacji.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 2. Zmiany planowanych wydatków budżetowych.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 3. Dochody budżetowe według źródeł.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 4. Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. - 83.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Spis treści.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 13:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. cd. - Zał. nr 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych.pdf" (Małgorzata Brodzka)
07.04.2020 12:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.04.2020 08:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.04.2020 08:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.81.2020 z dnia 18.03.2020 r. - 81.pdf" (Małgorzata Brodzka)
30.03.2020 12:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.03.2020 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75A.2020 z dnia 09.03.2020 r. - 75A.pdf" (Małgorzata Brodzka)
30.03.2020 08:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.03.2020 08:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.82.2020 z dnia 25.03.2020 r. - 82.pdf" (Małgorzata Brodzka)
26.03.2020 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.77.2020 z dnia 16.03.2020 r. - 77.pdf" (Małgorzata Brodzka)
26.03.2020 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.78.2020 z dnia 16.03.2020 r. - 78.pdf" (Małgorzata Brodzka)
26.03.2020 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.79.2020 z dnia 16.03.2020 r. - 79.pdf" (Małgorzata Brodzka)
26.03.2020 10:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.03.2020 09:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.03.2020 09:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.80.2020 z dnia 18.03.2020 r. - 80.pdf" (Małgorzata Brodzka)
12.03.2020 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. - 75.pdf" (Małgorzata Brodzka)
12.03.2020 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. cd. - załącznik do zarządzenia nr 0050.75.2020.pdf" (Małgorzata Brodzka)
12.03.2020 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 09.03.2020 r. - 76.pdf" (Małgorzata Brodzka)
12.03.2020 10:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.03.2020 08:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.03.2020 08:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 02.03.2020 r. - 71.pdf" (Małgorzata Brodzka)
09.03.2020 14:27 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)