Dorota Łukasik 29.01.2020 10:09

Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacacji ustaleń zmiany Studium

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacacji ustaleń zmiany Studium
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.01.2020
Data publikacji:29.01.2020 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2020 10:09 Utworzenie dokumentu. (Dorota Łukasik)