Małgorzata Brodzka 07.11.2019 12:59

Zarządzenia - listopad 2019 r.

­

Zarządzenie nr 0050.431.2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.405.2019


Zarządzenie nr 0050.432.2019 z dnia 05.11.2019 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie nr 0050.433.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.434.2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przekazania lokalu przy ul. Starobystrzyckiej nr 36/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.435.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 20/18 zabudowanej garażem o pow. 17,70 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Starej Łomnicy 95a/1a


Zarządzenie nr 0050.436.2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.437.2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej


Zarządzenie nr 0050.438.2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej i powołania komisji inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.439.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2019


Zarządzenie nr 0050.440.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.405.2019


Zarządzenie nr 0050.441.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


Zarządzenie nr 0050.442.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego


Zarządzenie nr 0050.443.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.444.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0050.445.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.446.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Małym Rynku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.447.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.448.2019 z dnia 21.11.2019 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.438.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.449.2019 z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.450.2019 z dnia 22.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0050.451.2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow. 17,70 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy nr 95a/1a


Zarządzenie nr 0050.452.2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Turystyka na Pograniczu" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska


Zarządzenie nr 0050.453.2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2020 rok


Zarządzenie nr 0050.454.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0050.455.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stary Waliszów


Zarządzenie nr 0050.456.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej, na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 485, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.457.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek 155 oraz części 156 i 86, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.458.2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2019 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.01.2020 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.437.2019 z dnia 14.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
20.01.2020 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.452.2019 z dnia 26.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
20.01.2020 14:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.12.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.458.2019 z dnia 29.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.12.2019 14:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 11:46 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.432.2019 z dnia 05.11.2019 r. (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.432.2019 z dnia 05.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 11:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.433.2019 z dnia 06.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.449.2019 z dnia 22.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.449.2019 z dnia 22.11.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 10:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.454.2019 z dnia 27.11.2019 r. " (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.455.2019 z dnia 27.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.456.2019 z dnia 27.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.457.2019 z dnia 27.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.12.2019 08:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.12.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.446.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
06.12.2019 14:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.12.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.450.2019 z dnia 22.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
04.12.2019 12:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.12.2019 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.451.2019 z dnia 26.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.12.2019 12:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.12.2019 13:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.434.2019 z dnia 12.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
02.12.2019 13:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.439.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
02.12.2019 13:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.12.2019 09:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.453.2019 z dnia 26.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
02.12.2019 09:36 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.441.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.442.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.443.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.444.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.445.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
27.11.2019 12:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.11.2019 13:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.447.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
26.11.2019 13:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.11.2019 13:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
22.11.2019 13:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.448.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
22.11.2019 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.440.2019 z dnia 21.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
22.11.2019 09:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.11.2019 14:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.11.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.438.2019 z dnia 19.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.11.2019 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.432.2019 z dnia 05.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
19.11.2019 10:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.11.2019 09:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.11.2019 09:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.435.2019 z dnia 13.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
15.11.2019 09:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.436.2019 z dnia 14.11.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
07.11.2019 12:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)