Małgorzata Brodzka 06.09.2019 11:59

Zarządzenia - wrzesień 2019 r.

­

Zarządzenie nr 0050.376.2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie kosultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.377.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.378.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego - wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Hrabstwo Kłodzkie - 2019 "


Zarządzenie nr 0050.379.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 289/4


Zarządzenie nr 0050.380.2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.381.2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.385.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Spalona z przeznaczeniem na stacje telefonii komórkowej


Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej


Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13"


Zarządzenie nr 0050.390.2019 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.391.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta


Zarządzenie nr 0050.392.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 0050.333.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 lipca 2019 r. dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 12


Zarządzenie nr 0050.393.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 0050.333.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 lipca 2019 r. dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 7


Zarządzenie nr 0050.394.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 0050.333.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 lipca 2019 r. dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 8 


Zarządzenie nr 0050.395.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 0050.333.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 lipca 2019 r. dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 19


 Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.397.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zamenhofa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.398.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.399.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029


Zarządzenie nr 0050.400.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 o pow.18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.10.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2019 z dnia 30.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.399.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.396.2019 z dnia 30.09.2019 r. cd." (Małgorzata Brodzka)
11.10.2019 11:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.385.2019 z dnia 11.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.391.2019 z dnia 26.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.392.2019 z dnia 26.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.393.2019 z dnia 26.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.394.2019 z dnia 26.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.395.2019 z dnia 26.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 13:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.397.2019 z dnia 30.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 10:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.10.2019 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.400.2019 z dnia 30.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.10.2019 12:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.10.2019 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.398.2019 z dnia 30.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
01.10.2019 12:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.09.2019 11:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
24.09.2019 11:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.390.2019 z dnia 23.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia 11.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia 11.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia 11.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia 12.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia 12.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia 12.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia 12.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2019 11:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2019 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.381.2019 z dnia 10.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.380.2019 z dnia 09.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
10.09.2019 12:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.379.2019 z dnia 05.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 13:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.376.2019 z dnia 03.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 14:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.378.2019 z dnia 05.09.2019 r." (Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 11:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)