Marzena Sakowska 05.08.2019 10:51

Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetargowej .

­

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Idzików .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 48/2 

 

 50/2

 

    0,36  ha

 

    0,12  ha

 

    

 

RIVa-0,08, RIVb-0,28

 

PsIII-0,12

 

117,00 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Wyszki  .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

cz.90/1

 

    0,51  ha

 

   

 

    

 

PsIV-0,51

 

114,75 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

 

cz.128

 

    1,20  ha

 

   

 

    

 

RIVb-1,20  

 

270,00  zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum .

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 760 

 

 

    42 m2  

 

  

  

 

BP/PsIV-42m2

 

 21,00 zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

 

gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczony do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położony na terenie Międzygórza.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę

gruntu

 

 

 1.

 

 147 

 

 

 

  0,94 ha

 

               

 

PsV-0,94 ha ( 0,93 ha na cele rolne, 0,01 ha

 na miejsce postojowe

 

 

 

 200,00 zł netto

+ 23 % podatek VAT

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.08.2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 26.08.2019r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetargowej .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.08.2019
Data publikacji:05.08.2019 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.08.2019 15:00 Edycja dokumentu (Marzena Sakowska )
09.08.2019 10:32 Edycja dokumentu (Marzena Sakowska )
05.08.2019 10:51 Utworzenie dokumentu. (Marzena Sakowska )